System rzymski

Zad.1
Na terenie Gminy Oksa znajdują się dwa zabytkowe kościoły.
Kościół w Węgleszynie wybudowano w 1367 roku a, w Oksie w 1570 roku.
Który kościół jest starszy ? Określ w którym wieku  wybudowano te kościoły.

Zad.2
Zapisz cyframi rzymskimi:

 1. datę swoich urodzin: dzień, miesiąc, rok
 2. liczbę sołectw w Gminie Oksa
 3. liczbę gmin, które tworzą powiat jędrzejowski
 4. liczbę powiatów, które tworzą województwo świętokrzyskie
 5. liczbę województw w Polsce


Zad. 3
Odczytaj daty ważniejszych wydarzeń z historii Gminy Oksa i historii Polski:

 • Gmina Oksa uzyskała prawa miejskie- MDLIV
 • Powstała Gmina Oksa- II. IV. MCMXCI
 • Powstało Gimnazjum w Oksie- MCMXCIX
 • Kościół w Oksie powstał- MDLXX
 • Kościół w Węgleszynie powstał- MCCCLXVII
 • Najstarszy pochówek na cmentarzu węgleszyńskim- MDCCCXXXII
 • Ślub rodziców Stefana Żeromskiego w Węgleszynie- MDCCCLVIII
 • Karol Wojtyła został papieżem- MCMLXXVIII
 • Chrzest Polski- CMLXVI


Zad. 4

Zapisz cyframi arabskimi:

 1. XXI, CXXXIII, MDXCVI, MCDLXVI
 2. XXVII, CCXLV, MMCDLVIII, LVI
 3. XIX, CCCLXVIII, MMMCCCXXXIII, DXCIV
 4. XXXIX, DCLXXXVI, CMXXIV, MDCLZad. 5
Określ który to wiek:
 1. 1510 r.
 2. 1600 r.
 3. 1999 r.
 4. 1620 r.
 5. 2005 r.
 6. 1000 r.
 7. 2399 r.
 8. 1991 r.
 9. 1701 r
 10. 997 r.

Komentarze