Posty

System rzymski

Planujemy koszty wycieczki

Droga, prędkość, czas

Droga, prędkość, czas

Droga, prędkość, czas

Skala i plan

Szacowanie kosztów wycieczki

Szacowanie kosztów wycieczki

Szacowanie kosztów wycieczki

Obliczamy i szacujemy

Obliczamy i szacujemy

Obliczamy i szacujemy

Szacowanie kosztów