Szacowanie kosztów wycieczki


 Zad.1

Klasa VI a licząca 27 uczniów planując wycieczkę do Krakowa. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 2 nauczycieli. Biuro podróży ''Sroka" oferuje bilety po 84 zł dla dzieci i po 134 zł dla opiekunów. Biuro ''Wrona" ma dla dzieci bilety po 81 zł, a dla opiekunów po 149 zł . 
Oblicz różnice kosztów wycieczki w zależności od wyboru. Które biuro podróży powinna wybrać klasa Va i dlaczego ?

Komentarze