Skala i plan!

Zad 1
Mapę sporządzono w skali 1:170000. Oblicz rzeczywistą długość granic gminy Oksa. W tym celu  przyłóż początek nitki do mapy w miejscowości Caców i otocz nią kontury gminy. Zmierz linijką długość nitki. Korzystając ze skali oblicz rzeczywistą długość granic.

Zad 2
Jeśli w obrębie powiatu jędrzejowskiego jest 657 km dróg powiatowych, a każdego roku remontuje się 5% długości tych dróg, to czy w ciągu 5 lat zostaną one wyremontowane? ( zakładamy, że procent jest stały w każdym roku.)

Komentarze