Szacowanie wyników

Zad.1
Klasa 5 posadziła w ogródku przyszkolnym gałązkę wierzby. W pierwszym roku wyrosły 3 gałązki. W każdym następnym roku liczba nowych gałązek będzie trzykrotnie większa niż w poprzednim. Oblicz, ile nowych gałązek będzie miała wierzba w drugim , a ile w trzecim roku?

Komentarze