Obliczamy koszty

Zad.1
Klasa 6 w Oksie planuje wycieczkę do Zakopanego.  Ogólny koszt wycieczki wyniósł 7358 zł.
W klasie jest 26 uczniów.
Oblicz koszt wycieczki dla jednego ucznia?

Komentarze