Zabytkowe kościoły w naszej gminie

Na terenie Gminy Oksa znajdują się dwa zabytkowe kościoły:
w Węgleszynie wybudowany w 1367 roku i w Oksie, który powstał 203 lata później.
a) w którym roku wybudowano kościół w Oksie, zapisz rok znakami rzymskimi,
b) określ wiek w którym powstały kościoły

Komentarze