Jednostki długości

Zad.1
Korzystając z atlasu samochodowego zaplanuj wycieczkę  rowerową na trasie
Oksa-Węgleszyn-Dębina- Zakrzów. Odczytaj długość trasy. Podaj odczytaną długość w:
a) kilometrach,
b) metrach,
c) decymetrach,
d) centymetrach

Zad 2
Korzystając z atlasu samochodowego odczytaj trasy jakie pokonują autobusy szkolne, które dowożą uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie. Odczytaj wszystkie 3 trasy.Oblicz ile:
a)  kilometrów pokonują w obie strony jednego dnia
b)  w ciągu tygodnia,
c)  w ciągu miesiąca.

Zad.3
Na start w biegu dla Niepodległej czeka 204 zawodników podzielonych na dwie grupy. W pierwszej grupie startuje 89 zawodników. Ilu zawodników startuje w drugiej grupie? 
 
Zad.4 
Kasia, uczennica klasy 4 A postanowiła trenować biegi przez 2 godziny na boisku KS Nida Oksa . Dziewczynka szybko się zmęczyła i biegała tylko przez 34 min. Ile minut powinna jeszcze biegać, aby ukończyć trening? 

Zad. 5
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Oksie  uczestniczyły w biegu o Niepodległość. Klasy młodsze miały za zadanie okrążyć boisko o wymiarach 120 x 90 m. Jaką trasę pokonały? 

Zad. 6
Karolina uczennica kl.6 w biegu dla Niepodległej przebiegła trasę 1200 m, jej koleżanka Weronika 2 razy krótszą, a kolega Adam przebiegł 400 m więcej niż Weronika.
Oblicz jaki dystans pokonał każdy uczeń?

Zad. 7
Uczniowie klasy 4B na zajęciach wychowania fizycznego przeprowadzili zabawę ,,Trzy kangurki skaczą po taśmie mierniczej". Długość skoku pierwszego kangurka wyniosła 3/4 m, drugiego 125 cm a trzeciego 0,85 m. Jaką łączną długość uzyskały 3 kangurki?

Zad. 8
Kacper i Ola mieszkają w Oksie na ul. Brzozowej. Kacper przeszedł 4/7 drogi a Ola  56% drogi. Które z dzieci jest bliżej szkoły?


Komentarze