Dane statystyczne

Zad.1
 Gmina Oksa liczy 4861 mieszkańców. W tym 2409 kobiet i 2452 mężczyzn.
Oblicz jaki procent stanowią kobiety a jaki mężczyźni?

Komentarze