Oksa dane statystyczne


Zad 2.
Liczba mieszkańców gminy Oksa w ciągu ostatnich lat zwiększyła się o 0,8% rocznie, obecnie wynosi 4600 osób. Zakładając, że  tempo wzrostu liczby mieszkańców nie zmieni się, oszacuj, ile ludzi będzie mieszkać na terenie gminy za 5 i 10 lat.

Komentarze