Test diagnozujący !!!

Na rozpoczęcie projektu rozwiązywaliśmy test diagnozujący.  Łatwo nie było..., ale daliśmy radę!


Komentarze