Pomnik przyrody!!


W naszej gminie są pomniki przyrody. Jednym z nich jest dąb. Postanowiliśmy dowiedzieć się, ile może mieć lat. Aby obliczyć wiek drzewa, należy zmierzyć obwód pnia w cm na wys. 1 m, podzielić przez 5 i wynik pomnożyć przez 2.
Obwód naszego dębu wynosi 1,84 m.
a) podaj przybliżony wiek drzewa z dokładnością do całości.
b) w którym roku posadzono ten dąb?
Komentarze