Bieg dla niepodległej!!!

Zad 1.
Trasa biegu niepodległościowego została zaznaczona na mapie, gdzie 5 cm to 1 km w rzeczywistości. Podaj, w jakiej skali sporządzono mapę oraz jaką rzeczywistą długość miała ta trasa.
 Koło ratunkowe: długość trasy na mapie wynosi 6 cm.Zad 2.
Na start w biegu dla Niepodległej czeka 204 zawodników podzielonych na dwie grupy. W pierwszej grupie startuje 89 zawodników. Jaki procent zawodników startuje w drugiej grupie?


Zad 4.
Bieg dla Niepodległej liczył 1,2 km. Pierwsza na mecie była Agata, uzyskując czas 3 min. Oblicz z jaką prędkością biegła? Wynik podaj w m/s i km/h .
Komentarze